Meny Stäng

Undervisningspass 1 – Stola

Stola är det långa band som biskopar, präster och diakoner bär över axlarna,

Stola symboliserar Kristus ok och den börda som prästen i egenskap av Kristi tjänare bär. Stolan ska påminna prästen om den tunga uppgift hen har och ska även symbolisera det hopp och det förtroende som kyrkan lagt på prästens axlar.

Stolans färg varierar under året med de liturgiska färgerna.