Meny Stäng

Undervisningspass 1 – Predikstol

Predikstolen är en högt placerad talarstol. Den började användas under 1500-talet och reformationen när predikan blev viktigare i gudstjänsten.

Genom 1571 års kyrkoordning beordrades att alla kyrkor skulle ha en predikstol.

Under 1600-talet var det vanligt att predikstolarna fick praktfulla utsmyckningar i enlighet med den tidens stilideal. Vissa predikstolar har två eller flera våningar. De lägre våningarna användes oftast för uppläsning av information, medan den högsta var reserverad för predikan.

Idag predikas antingen från predikstolen, från ambon, eller så ställer sig prästen nära den gudstjänstfirande församlingen.