Meny Stäng

Undervisningspass 1 – Agenda

En agenda är ett programblad för en gudstjänst. Syftet med agendan är att underlätta för församlingen att följa med i gudstjänsten och läsa med i de liturgiska delarna som gäller. Agendan kan även innehålla sångtexter som används i gudstjänsten.

Att tänka lite extra på:

  • P: står i vänsterkant och markerar stycken som läses eller sjunges av präst.
  • D: står i vänsterkant och markerar stycken som läses eller sjunges av diakon.
  • F/ALLA: står i vänsterkant och markerar stycken som läses eller sjunges av församlingen gemensamt.
  • * står i vänsterkant för att markera partier där församlingen förväntas stå upp.