Meny Stäng

Undervisning 1 – Prästen

Prästen berättar och undervisar om kristen tro på ett begripligt sätt och hen leder gudstjänster. Viktiga uppgifter för prästen är också att döpa och dela ut nattvarden.

En präst är oftast anställd i en församling, men en del präster utför sitt arbete på sjukhus, militärförläggningar, fängelser, universitet eller andra arbetsplatser.Prästen undervisar i kristen tro och livsfrågor, både konfirmander och andra i församlingen. Att döpa, konfirmera, viga och begrava hör till prästens unika uppgifter – de kan inte utföras av någon annan anställd i församlingen.

En annan viktig del i arbetet är att samtala med människor enskilt i förtroende, vilket kallas själavård. Prästen har absolut tystnadsplikt, vilket innebär att det som sägs i samtalet stannar hos prästen. Inte ens en domstol får häva tystnadsplikten och det som har sagts.