Meny Stäng

Trosbekännelsen

Trosbekännelsen kallas också för Credo. I svenska kyrkan har vi tre stycken, men använder främst två – den apostoliska och den nicenska. Dessa två skiljer sig inte så mycket från varandra men har uppkommit under olika tider. Undra hur en trosbekännelse skulle kunna utformas idag.

DEN APOSTOLISKA TROSBEKÄNNELSEN

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.