Meny Stäng

Herrens bön

Herrens bön kan också kallas för Vår Fader. Det är denna bön som vi hittar i evangelierna, såsom i Matteusevangeliet 6:9-13 och Lukasevangeliet 11:1-4.

Vår Fader, du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. 
Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. 
Ge oss idag det bröd vi behöver. 
Och förlåt oss våra skulder, 
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning, 
utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket, 
din är makten och äran, 
i evighet. 
Amen.