Meny Stäng

ROM-KONFA

Upplev Vatikanen, Peterskyrkan, Colosseum, Spanska trappan,
Fontana di Trevi & mycket mer…

FRÅGOR?

Det finns 25 platser för konfirmander att anmäla sig till ROMKONFA-gruppen!

Att vara med i RomKonfa-gruppen
kostar 2 500 kronor.

I det ingår resa, logi, inträde och mestadels av maten (frukost och kvällsmiddag). Lunch betalar deltagaren själv.

I konfirmandundervisningenär ungdomarna försäkrade, men detta täcker endast det basala. Därför är det viktigt att dubbelkolla med sitt eget försäkringsbolag och den egna olycksfallsförsäkringen om något skulle inträffa. 

RomKonfa-gruppen ses söndagen den 22 september i Lindbergs församlingshem!

Mer info kommer när träffen närmar sig!

Resan är planerad till att bli under höstlovet (vecka 44) troligtvis mellan den 31 oktober till 4 november 2021.

Alternativt (beroende på pandemin i världen) har vi planerat in resan vid Kristi Himmelsfärd i maj månad.

Konfirmationen sker lördagen den 30 april klockan 11:00 i Lindbergs kyrka!

Kontaktpersoner

Ebba Lindkvist

Ebba Lindkvist

Tel: 0340 64 11 21
SMS: 0724 53 80 21
E-post: ebba.lindkvist@svenskakyrkan.se

Ewa Svensson

Ewa Svensson

Tel: 0340 64 11 08
SMS: 0724 53 80 08
E-post: ewa.e.svensson@svenskakyrkan.se