Meny Stäng

F A Q

F A Q

Frequent Asked Questions (vanliga frågor!)

På grund av coronaviruset kan det hända att aktiviteter för konfirmander ändras. De ansvariga kommer i så fall kontakta dig och meddelar om det blir några ändringar som rör just din konfirmationsgrupp!

Ordagrant betyder ordet konfirmation bekräftelse. Det man bekräftar är dopet, så det enda som behövs för att bli konfirmand i Svenska kyrkan är att man är döpt och att man är medlem i Svenska kyrkan eller i en annan evangelisk luthersk kyrka. Är man inte döpt när man påbörjar sin konfirmandtid kan man bli det under konfirmandtiden, kanske under en lägervistelse. Du som är förälder blir självklart tillfrågad om detta före dopet. 

Ditt barn kan anmäla sig till konfirmationen och påbörja sin konfirmationstid. Men för att bli konfirmerad måste man vara medlem i Svenska kyrkan, eller i en annan evangelisk luthersk kyrka, samt döpt. Dop kan ske under konfirmationstiden.

Det finns olika fonder/diakonikassa att söka i församlingen som kan hjälpa till vid en eventuell betalning. 

Kontakta vår diakon Siw Ölmelid på telefon: 0340 64 11 04 eller epost: siw.olmelid@svenskakyrkan.se

 

Ditt barn kan välja att tillbringa sin konfirmationstid i vilken församling han eller hon önskar. Om ni väljer ett alternativ som är avgiftsbelagt tillkommer den kostnaden men om ni väljer ett alternativ som är kostnadsfritt, kostar det er inget.

Många konfirmander upplever lägervistelsen som ett minne för livet och ledarna, såväl de anställda som de ideella, gör sitt bästa för att det ska bli ett gott och roligt minne. Därför är det bra om ledarna känner till oro och farhågor så att de kan stötta och hjälpa till om det behövs. 

Så kontakta den ansvariga prästen i respektive grupp för mer information!

Konfirmationstiden är en tid att testa och lära om kristen tro. Det görs genom samtal, övningar och lekar. Tiden bygger mycket på gruppgemenskap och att konfirmanden känner sig trygg i gruppen. Som förälder kan du berätta för ledarna om ditt barns bekymmer, så att barnet inte behöver läsa högt. Det är viktigt att konfirmationstiden blir en bra och positiv tid för ditt barn.

Enligt Riktlinjerna för Svenska kyrkans konfirmandarbete ska konfirmations-gudstjänsten äga rum tidigast det år konfirmanden fyller 15 år, men om det föreligger särskilda omständigheter kan församlingen göra undantag. Kontakta kyrkoherde Niklas Strandberg på 0340 64 11 01 eller epost: niklas.strandberg@svenskakyrkan.se 
och dela med dig  kring de bakomliggande orsakerna.